Wycisk ortodontyczny Konstancin

Wycisk ortodontyczny to jedna z fundamentalnych procedur w diagnostyce i planowaniu leczenia ortodontycznego. Stanowi on kluczowy krok, umożliwiający dokładne poznanie struktury jamy ustnej pacjenta, co pozwala na spersonalizowanie planu leczenia, a tym samym skuteczne korygowanie wad zgryzu i nieprawidłowości w ustawieniu zębów. Wycisk pobierany jest zazwyczaj na pierwszej lub drugiej wizycie, po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i zdecydowaniu o rozpoczęciu leczenia aparatem ortodontycznym.

Wycisk ortodontyczny – jak powstaje?

Wycisk ortodontyczny to narzędzie niezbędne do uzyskania modelu diagnostycznego i wykonania aparatu ortodontycznego dostosowanego do pacjenta. Do wykonania wycisku lekarz używa specjalnych łyżek wyciskowych, pokrytych wcześniej masą plastyczną. Łyżki umieszczane są w jamie ustnej pacjenta na górnej i dolnej szczęce. Na początku masa jest bardzo elastyczna, dzięki czemu bez problemu można ją docisnąć do zębów, jednak po chwili zaczyna twardnieć, co sprawia, że utrzymuje kształt szczęki. Następnie stwardniały odcisk, przekazywany jest do technika dentystycznego, który na jego podstawie wykonuje gipsowy odlew szczęki.

Wycisk ortodontyczny stanowi odzwierciedlenie kształtu jamy ustnej pacjenta, dlatego pozwala na uzyskanie jasnego obrazu ustawienia zębów, co pomaga w wykonaniu odpowiedniego aparatu ortodontycznego.

W miarę postępu leczenia ortodontycznego wyciski ortodontyczne są używane do tworzenia kolejnych modeli gipsowych. Porównanie tych modeli umożliwia specjalistom śledzenie postępów w korekcji wad zgryzu, co pozwala na ewentualną zmianę planu leczenia. Wycisk pobiera się także przy zakończeniu leczenia, w celu oceny pozytywnych zmian całej terapii i upewnienia się, że noszenie aparatu ortodontycznego przyniosło założone rezultaty.

Wycisk ortodontyczny Konstancin-Jeziorna – profesjonalne przygotowanie do leczenia aparatem ortodontycznym

Wycisk ortodontyczny wykonuje się na jednej z pierwszych wizyt u ortodonty. Wykonanie takiego wycisku stanowi podstawę do wykonania odlewu gipsowego, będącego modelem do przygotowania aparatu ortodontycznego dla indywidualnej jednostki. W przebiegu leczenia może być konieczne pobranie kilku wycisków na różnych etapach terapii, aby móc dokładnie ocenić postępy działań lekarza.

Na konsultację ortodontyczną i pobranie wycisku ortodontycznego można umówić się w gabinecie Ambasada Stomatologii w miejscowości Konstancin-Jeziorna.