Szanujemy prawo Użytkowników do prywatności. Stosujemy zabezpieczenia chroniące dane Użytkowników (dalej Dane), w szczególności dane osobowe, przed dostępem nieuprawnionych osób bądź podmiotów.

Dane osobowe

Podczas rejestracji w Serwisach zbieramy Dane niezbędne do udostepnienia Usług w Serwisie. Podanie ww. Danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi korzystanie z Serwisu. Administratorem Danych jest AGKC Sp. z o.o. z siedzibą : ul. ul. Wąska 8, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Dane te ujawniane są pracownikom AGKC Sp. z o.o. zarządzającym Usługami w Serwisie, którzy otrzymali pisemne upoważnienie od Administratora Danych Osobowych do przetwarzania Danych Klientów Serwisu. Dane nie są ujawniane ani przekazywane żadnym osobom trzecim.

Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wykorzystanie Danych w innym celu niż wykonywanie Usługi jest możliwe tylko pod warunkiem wydania przez Użytkownika wyraźnej zgody na ich przetwarzanie w określonym celu.

Dane telekomunikacyjne

Zgodnie z wymaganiami Prawa Telekomunikacyjnego oraz dla poprawy bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu system rejestruje wejścia na stronę WWW. Rejestrowane są informacje o IP użytkownika, czasie aktywności w Serwisie oraz parametrach urządzenia końcowego Użytkownika. Dane te nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie są przekazywane innym podmiotom. 

Pliki Cookies

Na komputerze Użytkownika Serwis zapisuje Dane w formie tzw. ciasteczek (są to krótkie pliki tekstowe). Dane te rejestrowane są w celu poprawiania jakości świadczonych Usług w Serwisie, umożliwienia logowania dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu oraz określaniu preferencji Użytkownika i dopasowywaniu do nich Usług Serwisu. Pliki Cookies nie służą do identyfikacji Użytkowników i nie są przekazywane podmiotom trzecim w postaci pozwalającej na identyfikację Użytkowników, mogą jedynie być wykorzystywane w formie zanonimizowanej do opracowań statystycznych. Użytkownik może zablokować możliwość zapisywania na jego urządzeniu plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, co spowoduje brak możliwości zagwarantowania Użytkownikowi Serwisu pełnej funkcjonalności Usług, z brakiem możliwości logowania  się do Serwisu.

Skrypty analityczne

W naszych serwisach WWW zainstalowaliśmy skrypt Google Analytics generujący statystyki odwiedzin oraz zachowań Użytkowników. Nie identyfikują one Użytkowników, ani nie służą do ich identyfikacji. Więcej informacji o działaniu ww. skryptu i ochronie prywatności w Google Analytics zamieszczono na stronach producenta https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl